O wartości i dynamice przyjaźni według Arystotelesa

"Początkiem przyjaźni opartej na cnocie jest rozpoznanie dobrego charakteru przyjaciela, które to poznanie dokonuje się przez obserwację jego działań i zachowań. To właśnie dobry charakter skłania mnie do wyrażania i życzenia drugiemu wszystkiego, co najlepsze. Arystoteles wyklucza natomiast utożsamianie przyjaźni z życzliwością i zgodnością poglądów. Życzliwość może obejmować wiele osób, ponieważ pragnie ona dobra dla innych, jednak nie zawsze pragnienie to wyraża się poprzez uczynki, zmierzające do zdobycia tego dobra."
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl