Etyka rozumu u Kanta a etyka wiary u Bartha

O Immanuelu Kancie powiedziano, że dokonał "przewrotu kopernikańskiego" w filozofii; Karl Barth z kolei to współtwórca radykalnego przewrotu w teologii chrześcijańskiej. Zbadanie i porównanie systemów etycznych obydwu myślicieli jest więc zadaniem jak najbardziej celowym, a nawet pożądanym, ponieważ pozwala ustalić nie tylko różnice zarówno metodologiczne jak i merytoryczne, ale także paralele. Szczególnie jest to widoczne u Bartha, który dokonując nawrotu do ortodoksji nie zlekceważył tego, co w dziedzinę myśli ludzkiej wniósł racjonalista Kant.
Images (2)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl