Uczciwość - zapomniana cnota?

"Uczciwość = naiwność? Czy biblijnie wierzący człowiek może mieć dylematy co do zasadności bycia uczciwym w dzisiejszym świecie? W świecie, w którym dążenie do celu za wszelką cenę (utylitaryzm) staje się czymś powszechnym? Niejeden z nas zapewne zadawał sobie pytania: Czy da się osiągnąć sukces w biznesie, czy da się znaleźć dobrą pracę, zarabiać tyle by starczyło do pierwszego itp.- będąc człowiekiem uczciwym?"
Images (1)
Reviews (1)
byuzarosa

June 12, 2010

Autor tekstu - Piotr Bartosik (pastor Ewangelicznego Kościoła Reformowanego w Gdańsku) podejmuje problem uczciwości rozważając go z perspektywy etyki chrześcijańskiej, z uwzględnieniem przykładów płynących z kościoła ewangelickiego. Wychodząc od refleksji nad negatywnie i niestety powszechnie utożsamianiem uczciwości z naiwnością, czy brakiem zaradności, podejmuje się rozważenia problemu w różnych kontekstach. Kolejno opisuje aspekty uczciwości i jej braku, objawiające się w różnych dziedzinach życia, jak praca, rodzina, kościół, władza. Przywołując cytaty z biblii oraz przykłady życia codziennego przypomina o podstawowych zasadach etycznych obowiązujących chrześcijan.
Artykuł zdecydowanie dla osób zainteresowanych głosem kościoła w sprawach moralności.

Submit review»

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl