Prostytucja i związane z nią niektóre problemy społeczne i etyczne

W osobistym życiu każdego człowieka i w życiu społeczeństwa spotyka się dylematy wymagające wyboru postępowania. Ma to miejsce wtedy, gdy przychodzi do oceny argumentów, jakie stoją za równocześnie wykluczającymi się rozwiązaniami problemu. Natomiast po przyjęciu wybranego argumentu, otrzymuje się zwykle rozwiązanie, które ma swoje zalety i wady. Dylematy mogą powstawać jako skutek zaistniałych problemów ludzi uwikłanych w trudne wybory odpowiedniego postępowania.
Wśród specyficznych problemów społecznych, których rozwiązanie stwarza dylematy przy ustalaniu sposobów ich traktowania, wymienić należy zjawisko prostytucji, należące do dziedziny życia seksualnego człowieka. Prostytucja, jeżeli uwzględnia się właściwości i dyspozycje natury człowieka takie jak wolność, odpowiedzialność, autonomię, kierowanie się wartościami tworzącymi zasady etyki indywidualnej �rozpatrywana może być w świetle antropologii filozoficznej.
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl