KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW PRAWNYCH

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki kary śmierci na świecie. Ograniczając się wyłącznie do omówienia tego zjawiska jako kary przewidzianej przez
obowiązujące ustawodawstwo państwowe.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl