Czy zabijanie niewalczących jest moralnie dopuszczalne wg Roberta K. Fullinwidera

Robert K. Fullinwider poprzez zestawienie ze sobą dwóch stanowisk (zabijanie jest lub nie jest usprawiedliwione) pragnie odpowiedzieć na pytanie sformułowane w temacie filmiku. Wprowadza on także rozróżnienie w perspektywach spojrzenia (obrona własna a wina i kara) na kwestię odpowiedzialności moralnej za zabójstwo. Przede wszystkim tyczy się to właśnie kwestii osób niewalczących a w pewien sposób powiązanych z sytuacją zabójstwa. Jak jednak sytuacja wygląda, kiedy sytuacje indywidualne przełożymy na warunki wojenne? Zapraszam do zapoznania się z prezentacją, opracowaniem artykułu Roberta K. Fullinwidera " Wojna a niewinność" [War and Innocence].
Images (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl