Prawa Cz?owieka, Demokracja i Wolno?? Tenzin Gjaco, J.?. XIV Dalajlama

Przemówienie XIV Dalajlamy z 2008 roku na temat praw cz?owieka i ich przestrzeganiu, demokracji, zmniejszanie przepa?ci mi?dzy bogatymi a biednymi, prawa cz?owieka w Tybecie w Chinach.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl