Wyszukiwanie zaawansowane +

PasujÄ…ce filmy "status moralny zwierzÄ…t"

Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Wyk?ad Gary'ego Yourofsky - odwa?nego i konsekwentnego obro?cy praw zwierz?t oraz charyzmatycznego mówcy - sfilmowany na Uniwersytecie Georgia Tech w lecie 2010 roku. Gary prezentuje szereg...
Zobacz film
Oceniany 3
Fragment wyk?adu prof. Jeffa McMahana pt. Niepe?nosprawno?? poznawcza: wyzwanie dla filozofii moralno?ci (Cognitive Disability: A Challenge to Moral Philosophy) [ 9.10 - 11.55 SUNY Stony Brook,...
Zobacz film
Kategoria: Samobójstwo
Oceniany 3
Trzeci (osatni) wyk?ad nagrany w 2007 r. dotycz?c samobójstwa przeprowadzony przez profesora filozofii, etyka prof. Shally'ego Kagana na Yale University.Wyk?ad rozpoczyna si? od przeanalizowania...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl