The Happy Index Planet - Index porównywania pa?stw

Strona przedstawia nowy index porównywania pa?stw, tzn. HPI (The Happy Planet Index). Indeks "Szcz??liwej planety" skupia si? na poziomie satysfakcji z ?ycia obywateli oraz na ekologicznych czynnikach dobrego ?ycia. Strona zawiera bardzo praktyczne interaktywne mapki najbardziej i najmniej szcz??liwych narodów.
Images (1)
Reviews (1)
by

August 24, 2010

Sprawdzam aktywno?ci

Submit reviewĀ»

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl