Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane według kategorii i moderowane ze względu na treść. Znajdziecie tu informacje o książkach z etyki, artykułach naukowych i publicystycznych, podręcznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotyczących dylematów etycznych...

Kinguśka

Pozycje w katalogu(3)

"Relacja między biznesem a klientem"

Władza konsumentów polega na tym, że to oni decydują jakie dobra i usługi będa w najbliższym czasie dostarczane na rynek konsumencki.To koncumenci wyrażają opinie i chęci posiadania konkretnych dóbr i usług.Konsumenci mogą także wpływać na ceny produktów, ...

Kategoria:Etyka biznesu

"Dylematy etyków biznesu"

Etyka biznesu boryka się z dylematami dwojakiego rodzaju:związane z pełnionymi rolami w etyce biznesu i wynikające po prostu z samej etyki, jako takiej.Normą wszelkiej etyki zawodowej jest działanie na korzyść klientów i w ich interesie.Etycy biznesu wyst ...

Kategoria:Etyka biznesu

"Etyka lekarska i cnota prawdomówności"

Tradycyjna etyka lekarska zaliczała do cnót moralnych lekarza:dobroczynność, współczucie, opiekuńczość, sumiennośc, cierpliwość, a pomijała prawdomówność.Zgodnie z przysięgą Hipokratesa lekarz musi czynić tak aby działać na korzyśc pacjenta.Uznawano, że p ...

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl