Katalog etyki praktycznej

Katalog Etyki Praktycznej

... zasoby z etyki posegregowane wed?ug kategorii i moderowane ze wzgl?du na tre??. Znajdziecie tu informacje o ksi??kach z etyki, artyku?ach naukowych i publicystycznych, podr?cznikach do nauczania etyki, polskich etykach czy filmach dotycz?cych dylematów etycznych...

Zwierz?ta

Zwierz?ta
Pozycje w katalogu RSS
Dodaj nową pozycję w tej kategorii

Odezwa Abolicjonistów Praw Zwierz?t

ā˜…ā˜…ā˜…ā˜…Ā½

Odezwa Abolicjonistów Praw Zwierz?t Plik w j. polskim ze zwi?z?? prezentacj? przes?ania "Abolicjonistów Praw Zwierz?t" wraz z linkiem do strony. Podej?cie abolicjonistów rozwijane jest przez prof. Gary L. Francione. Jego g?ównym przes?aniem jest obrona praw zwierz?t oraz uzasadnianie tezy, ?e naszym ...

Prawa ryb

Strona nak?ania do ochrony praw i minimalizacji cierpie? ryb - Empatia.pl

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl