Wywiad z Jeffem McMahanem (Jeff McHahan's interview in Normative Ethics) Wyróżnione

Read the remaining part of Jeff McHahan's interview in Normative Ethics: 5 Questions, edited by Thomas S. Petersen and Jesper Ryberg, Automatic Press / VIP, November 2007.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl