Wiedza o etyce

Ksi??ka adresowana jest do uczniw, studentw a tak?e do wszystkich zainteresowanych my?l? etyczn?. Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, ktre przedstawiaj? kolejno: podstawy etyki oglnej i metaetyki, dzieje refleksji moralnej oraz wybrane zagadnienia etyki szczeg?owej.
Ocena
★★★★
1 głos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl