The Morality and Law of War Wyróżnione

This paper explores the relationship between the morality of war and the law of war. The fo-cus is on permissible conduct in war, specifically the principle of noncombatant immunity, which confines belligerents to targeting only military objectives (see article 48 of the first Additional Protocol (API) to the Geneva Conventions, Roberts and Guelff 2000: 447), and the legal equality of combatants, which grants soldiers the same permissions and holds them to the same prohibitions irrespective of the justice or injustice of their cause (preamble to API: 42223)...
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl