J?zyk etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda Hare'a Wyróżnione

Pe?na wersja ksi??ki (PDF) o filozofii moralnej Richarda M. Hare'a.

CZ??? I - ?RD?A ETYKI R. M. HAREA

1 ?ycie i dorobek R.M.Hare'a; 2 Inspiracje filozoficzne

CZ??? II - METAETYKA

3 Nondeskryptywizm; 4 Preskryptywizm; 5 Uniwersalny preskryptywizm

CZ??? III - ETYKA NORMATYWNA

6 Archanio? - wzr my?lenia moralnego; 7 Cz?owiek a my?lenie krytyczne
Ocena
★★★★★
1 głos
Ulubione:
1

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl