Aborcja - ocena chrze?cija?sko-moralna

Artyku? przedstawia historie, w ktrych mamy do czynienia z utrat? ?ycia. Traktuje o aborcji w religii chrze?cija?skiej, o ?mierci w oczach Boga.
Zdjęcia (1)
Recenzje (1)
przezmpawlowski

wrzesień 7, 2010

2 z 2 osób uznała tę recenzję za pomocną
Brak jakichkolwiek argumentw sam "artyku?", cho? trudno to tak nazwa? jest po prostu ?redniej jako?ci opowiadaniem z do?? mocno zaakcentowan? ideologiczn?, wp?ywaj?ca na emocje ko?cwk?...
Nie polecam nikomu, kogo interesuje cho? w elementarnym stopniu spr na temat przerywania ci??y...
Nie polecam tak?e osob?, zainteresowanym stanowiskiem ko?cio?a w tej sprawie...

Wyślij recenzję»

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl