Etyczne aspekty korzystania z internetu

Internet nie jest sam w sobie dobry ani z?y. Nie jest to jedyny ?rodek do czynienia dobra ani jedyny do czynienia z?a.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl