Jeff McMahan - Odpowiedzialno??, dopuszczalno?? i poczucie kontroli nad czynami innych (Responsibility, Permissibility, and Vicarious Agency)

"Intricate Ethics is not only brilliant but also vast, so that a short commentary can discuss only a tiny proportion of its contents. I will focus on the central claims of the chapter called Responsibility and Collaboration."...

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl