Kontrowersje - klonowanie

Klonowanie człowieka jest nie tylko kontrowersyjne. W opinii autorów jest przede wszystkim niemożliwe - nie potrafimy reprodukować poprzez klonowanie ludzkich cech behawioralnych i charakteru człowieka. Reprodukcja poprzez klonowanie jest ograniczona do osobistych zasobów genowych. Znacznie ważniejsze aktualnie zagadnienie to ochrona charakterystyki tych zasobów jako własności prywatnej i wykorzystania możliwości jakie daje
klonowanie do wytwarzania ludzkich organów do transplantacji bezpośrednio albo poprzez
ksenotransplantacje. W artykule wyjaśnione jest, jakie normy prawne i w jakim zakresie regulują ten problem w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych państwach, oraz kto i dlaczego jest
zainteresowany klonowaniem.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl