Zasady etyczne, aspekty prawne, a problem eutanazji

Tekst jest opisem zjawiska eutanazji w Polsce. Mo?na znale?? tu przyczyny decyzji o eutanazji czy r?ne definicje samego poj?cia.Zwrcono w nim uwag? nie tylko na sam problem eutanazji w aspekcie etycznym, ale rwnie? stosunek prawa do tego problemu.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl