Między świętością, a wartością życia: w perspektywie klonowania ludzi.

"Im więcej wiemy tym więcej mamy obowiązków i tym większą odpowiedzialność. Dynamiczny rozwój biologii niesie wiele nadziei na uwolnienie ludzkości od chorób genetycznych. Wdrożenie myśli naukowej w życie z konieczności musi byæ związane z rozwojem technologii. Jest źle, gdy technologia dyktuje nauce kierunek rozwoju myśli, gdy
technika staje przed etyki, gdy myśl nie liczy siê z duchowo-strukturalnym uwarunkowaniem
człowieka. Bezkrytyczne wdrażanie w życie technik eugeniki pozytywnej a szczególnie klonowania ludzi,
odrzucanie wszelkich argumentów moralnych, przypomina niechlubne dzieje nauki kiedy
to ideologia postępu wyznacza zakres zagadnień badawczych. Ta sama ideologia postępu, chociaż pochodząca z innego źródła, spycha kierunek rozwoju nauki w drugą skrajność, tj. utylitaryzmu.
W artykule tym autor pragnie uzasadnić konieczność liczenia się przez badaczy z normami etycznymi. Samo poznanie praw przyrody nie zapewnia nauce pełnego rozwoju jeśli prawa sumienia będą gwałcone."

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl