Tanatos, Eros i dziecko z klonu.

"W pracy uzasadniany jest pogląd, że współczesną kulturę Zachodu cechuje wysoki poziom lęku przed śmiercią noszący wszelkie znamiona tanatycznego kryzysu. Stanowi on efekt zużycia się dotychczasowych kulturowych urządzeł łagodzących lęki wywoływane człowieczą skończonością. W sytuacji przerażenia śmiercią zmedykalizowane społeczeństwa coraz większe nadzieje poczynają wiązać ze wspomaganą prokreacją i klonowaniem Homo
sapiens jako technikami zmniejszania tanatycznych trwóg."
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl