"Relacja między biznesem a klientem"

Władza konsumentów polega na tym, że to oni decydują jakie dobra i usługi będa w najbliższym czasie dostarczane na rynek konsumencki.To koncumenci wyrażają opinie i chęci posiadania konkretnych dóbr i usług.Konsumenci mogą także wpływać na ceny produktów, jeśli zbojkotują wysoką cenę konkretnego produktu to najczęściej bywa tak, że ten produkt zostanie wycofany, cena zostanie obniżona, sprzedaż spadnie.Producenci nastawieni na zaspokojenie potrzeb bogatych ludzi tracą a najbardziej zyskują Ci, którzy nastawieni są na zaspokojenie potrzeb klasy średniej-masowej.Podsumowująć koncumenci wpływają nieznacznie na biznes, jaki "kręci się" wokół nich.Wybory konsumentów są uzależnione od warunków mieszkalnych,kulturowych, emocji i poziomu wiedzy.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl