Kodeks etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

Zbiór zasad etyki zawodowej tłumacza przysięgłego.
Uchwała Rady Naczelnej PT TEPIS z 31 marca 2005 r. opracowana przez Komitet Redakcyjny KTP
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl