Polityka a moralność

"Pytanie o stosunek moralności do polityki stawiane bywa w okolicznościach moralnie podejrzanych. Wydaje się, że typowe warunki, w jakich pytanie to pada, to sytuacja sporu politycznego, kiedy to moralne oburzenie służy za argument polityczny, argument moralnie dwuznaczny. Podejrzliwość moja związana jest z faktem, że moralna krytyka politycznego stanu spraw podtrzymuje i czerpie korzyści z utrzymywania rozróżnienia między sferą moralną i polityczną. Moralny gniew tymczasem winien mieć intencję czystą, a nie wpisywać się w najbardziej nawet chwalebną strategię politycznego działania."

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl