Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna

Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna, którego autorem jest Arno Anzenbacher wprowadza czytelnika w podstawowe filozoficzne problemy etyki oraz zagadnienia i stanowiska etyczne, zarówno dawniejsze jak i nowsze, omawia kolejno: etykę empirystyczną (hedonizm, utylitaryzm), etykę Kanta, etykę św. Tomasza z Akwinu, zagadnienie norm moralnych, teorię cnót, zagadnienie eudajmonii i biologii, współczesne próby ugruntowania etyki. Rozdział ostatni poświęcony jest natomiast metaetyce i analizie m.in. intuicjonizmu, pozytywizmu, emotywizmu, deskryptywizmu, perspektywizmu.
Ocena
0 głos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl