Johny poszed? na wojn?/ Johny Got His Gun (1971)

Jest to historia ameryka?skiego ochotnika w I wojnie ?wiatowej, ktrego bomba pozbawia r?k, ng oraz twarzy (wzroku, s?uchu i w?chu). Johnny zostaje uratowany, ale gdy wszyscy my?l?, ?e jest kawa?kiem mi?sa, on czuje i my?li, jego mzg funkcjonuje.
Film stawia szereg pyta? moralnych. Czy warto by? szlachetnym? Czy eutanazja powinna by? dozwolona? Gdzie jest granica mi?dzy duchem, a materi??
re?yseria: Dalton Trumbo
scenariusz: Luis Buuel, Dalton Trumbo
produkcja: USA
gatunek: Dramat, Wojenny
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl