Etyka

Seks przedma??e?ski jest z?em. Aborcji dokonuj? mordercy, homoseksualizm jest sprzeczny z natur?, nie ma istotnej r?nicy mi?dzy zabiciem dziecka i zabiciem delfina, kobiety powinny by? traktowane na rwni z m??czyznami, powinna istnie? kara ?mierci dla gwa?cicieli i mordercw. Dobrze znamy wielk? r?norodno?? prze?wiadcze? etycznych, jakie ?ywi? poszczeglni ludzie i ca?e grupy. Wszyscy musimy podejmowa? decyzje moralne, pocz?wszy od drobnych i codziennych (czy skasowa? bilet, czy w prywatnej sprawie skorzysta? ze s?u?bowego sprz?tu, czy zg?osi? wszystkie dochody w?adzom podatkowym) a? po takie, ktre trafiaj? czasami na pierwsze strony gazet. "Etyka" Petera Vardyego i Paula Groscha w sposb jasny i zrozumia?y podejmuje najwa?niejsze dzi? kwestie moralne. Jako znakomite wprowadzenie mo?e by? pomocna dla nauczycieli, uczniw i wszystkich, ktrych problemy te intryguj?. Autorzy prezentuj? stanowiska najwybitniejszych filozofw, przedstawiaj? etyk? buddyzmu, hinduizmu i islamu, a tak?e analizuj? konkretne sytuacje, w ktrych dokonujemy wyborw moralnych.
Ocena
0 głos
Ulubione:
0

Informacje dodatkowe

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl