Richard M. Hare - Filozof eklektyczny

Richarda Hare’a jest filozofem charakteryzującym się dwiema ciekawymi cechami. Z jednej strony był on jednym z nielicznych autorów XX wieku, którzy stworzyli kompletny, syntetyczny, całościowy system etyki napisany w metodologicznym, a nawet chronologicznym porządku, który we wpływowy sposób nakreślił dla etyki filozofii analitycznej G.E.Moore. Z drugiej strony, był on filozofem eklektycznym: potrafił łączyć wiele na pozór sprzecznych teorii i tradycji filozoficznych. W artykule tym przedstawię główne poglądy Hare’a i postaram się zwrócić uwagę czytelnika na ów nietuzinkowy charakter jego filozofii.
Artykuł zostanie opublikowany w: red. J.Ziobrowski, Koncepcje etyczne schyłku drugiego tysiąclecia, Scholar 2013.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl