Embriologia - ostatnie starcie

Autor zestawia w swoim artykule podej?cie rz?du brytyjskiego i polskiego do tematyki bada? nad komrkami macierzystymi, zap?odnie? in vitro, a tak?e aborcji.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl