ETYKA I RELIGIA – OPOZYCJA CZY DOPEŁNIENIE?

Powrót religii do polskich szkół został uwikłany w tak ostre spory ideologiczne – a widać
to dokładnie z perspektywy czasu – że odciągnął uwagę od spraw merytorycznych. A dotyczy
to obu stron: zarówno Kościoła, jak i jego przeciwników, poczynając od komunistów a
kończąc na wolnomyślicielach. Ministerstwo Edukacji w celu załagodzenia konfliktu poszło
na kompromis i obok religii wprowadziło do programu nauczania etykę dla tych, których
religia nie interesuje. W ten sposób, zdawać by się mogło, problem został rozwiązany.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl