Problem diagnostyki preimplantacyjnej

W artykule jest opisane stanowisko autorki, ktra jest za zezwoleniem wprowadzenia genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej zarodkw, o ile jest ona uzasadniona ze wzgl?dw medycznych.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl