9 Nieposłuszenstwo obywatelskie w perspektywie historycznej

Trudno ocenić zjawisko obywatelskiego nieposłuszeństwa z perspektywy historycznej,
gdyż najczęściej kojarzy się ono z pojawieniem się pojęcia ‘społeczeństwa obywatelskiego’.
Na przestrzeni dziejów możemy dostrzec akty nieposłuszeństwa, rozumiane, jako naruszenie
obowiązującej normy prawnej lub odrzucanie zastosowania się do tego prawa.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl