Prawo do niedorzeczno?ci

Peter Singer pisze o wolno?ci s?owa. " Wolno?? s?owa jest wa?na – tak wa?na, ?e musi obejmowa? prawo do mówienia tego, co inni uwa?aj? za niedorzeczne, a nawet tego, co wielu uwa?a za obra?liwe."
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl