Prawo do posiadania broni jako Prawo Człowieka

Autorzy Deklaracji Niepodległości USA — będący Ojcami Założycielami Stanów Zjednoczonych — zauważyli w spisanym przez siebie dokumencie, iż każda istota ludzka ma pewne niezbywalne prawa, których nikt, ani suweren absolutny, ani demokratyczna ‘większość, ani wyłoniony przez nią rząd nie ma prawa naruszać. Są to prawa do: życia, wolności, własności, prywatności i bezpieczeństwa, oraz idące za tym, jako logiczna konsekwencja, prawo do obrony wyżej wymienionych.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl