Nasza tolernacja 3

Rozmowa miedzy Raczkiem a Szczygielskim w programie Dzie? dobry TVN na temat naszej tolerancji. Pokazuje problem naszej spo?eczno?ci w sposb prosty i zrozumia?y dla wszystkich.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl