Media a tolerancja

Rozmowa z Tomasz Lisem na temat: "Media a tolerancja" pokazuje w jaki Pan Tomasz odnosi si? do tolerancji i czym ona oglnie jest.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl