Medyczne usprawnianie cz?owieka

Artyku? prof. Jerzego Vetulaniego, wybitnego neurobiologa i psychofarmakologa. Artyku? ten porusza temat budz?cy oczywiste kontrowersje, ukazuj?cy nowe i nie?atwe cz?sto do akceptowania oblicza i drogi rozwoju wsp?czesnej medycyny. Od medycyny wsp?czesnej ??da si? nie tylko leczenia chorb lecz tak?e poprawiania szans ?yciowych i jako?ci ?ycia. Czy, i w jaki sposb uda si? to marzenie spe?ni? ?

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl