Rezygnacja z podtrzymywania ?ycia

Przy wszystkich sporach wok? dopuszczalnej czy niedozwolonej rezygnacji z podtrzymywania ?ycia jest pewien przypadek, w ktrym ta medyczna decyzja powszechnie lub niemal powszechnie uchodzi za moralnie usprawiedliwion?.
Zdjęcia (1)

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl