Transplantacje

Wpływ chirurgii transplantacyjnej ujawnia się w czterech obszarach [1]:
(1) W obszarze medycznym wywiera wpływ na kierunek, w jakim rozwijać się będzie medycyna.
(2) W obszarze działań prawno-legislacyjnych wywiera wpływ na kierunek zmian regulacji prawnych odnoszących się do cielesności człowieka.
(3) W obszarze filozofii człowieka wywiera wpływ na nasze rozumienie bytu ludzkiego, a w szczególności na nasze pojmowanie ciała jako składnika osoby ludzkiej.
(4) W obszarze etyki zachowują teoretyczną ważność moralne zastrzeżenia wobec transplantacji, a fakt, że są one powszechnie odrzucane, świadczy, że akceptacja chirurgii przeszczepów musi wywierać wpływ na ewolucję naszych postaw moralnych.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl