Prasa na bruku

„Apelujemy o poczucie wstydu, ale te? o powa?ny namys? nad stanem polskiej prasy, do której wdar?y si? dzienniki sensacyjne” – o tym, czy prasa brukowa nadu?ywa wolno?ci s?owa pisz? w „Polityce” Mariusz Janicki i Wies?aw W?adyka.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl