Prawo pacjenta do godnej śmierci

Nauka podaje wiele cząstkowych definicji śmierci, jednak żadna z nich nie jest wystarczająca. Śmierć jest zjawiskiem do końca niezrozumiałym, gdyż jest na tyle indywidualna, iż każdy musi doświadczyć jej sam. Pomimo całego postępu w dziedzinie ożywiania i podtrzymywania ludzkiego życia, śmierć nadal pozostaje integralną częścią życia i ostatecznie nie daje się jej uniknąć. Stąd pojawia się wiele pytań natury etycznej, dotyczących granic reanimacji i intensywnej terapii. Zaniechanie uporczywej terapii polega na zaprzestaniu stosowania pewnych zabiegów medycznych, które "przestały być adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uciążliwe dla samego chorego i dla jego rodziny". Rezygnacja pacjenta ze środków nadzwyczajnych nie oznacza wyrażenia zgody na eutanazję.
Zdjęcia (1)

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl