Czym jest terroryzm?

Na temat terroryzmu wiele powiedziano i wiele napisano. Encyklopedia multimedialna PWN podaje, ?e istnieje ponad sto definicji tego zjawiska, z czego kilkadziesi?t powsta?o w ramach prac ONZ. ?atwiej jest wi?c okre?li?, czym terroryzm nie jest, ni? czym on jest.

Przegl?daj katalog

Wsp?twrz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?w w Katalogu Zasobw Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobw - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl