Lenin i Gandhi*

Artyku? ten dotyczy wielkich problemów historycznych, epistemologicznych i w rezultacie politycznych, b?d?cych przedmiotem rozwa?a? niepos?usze?stwa obywatelskiego.

Przegl?daj katalog

Wspó?twórz Katalog Etyki

Je?li jeste?cie Pa?stwo zainteresowani opublikowaniem materia?ów w Katalogu Zasobów Etyki, poni?ej znajduj? si? informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Paw?owski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl