"Kodeksy etyczne. Ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie"

Artykuł opisujący pokrótce kodeksy etyczne, etapy powstawania oraz ich funkcjonowanie. Link odsyła bezpośrednio do pliku.

Przeglądaj katalog

Współtwórz Katalog Etyki

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani opublikowaniem materiałów w Katalogu Zasobów Etyki, poniżej znajdują się informacje.

Redaktor Katalogu Zasobów - mgr Marek Pawłowski
Kontakt - mpawlowski@etykapraktyczna.pl