Video Information

Amelia Dulko » 2 - cze 20, 2010

Fragment programu Szymona Ho?owni "Mi?dzy sklepami", odc. 15, stycze? 2008.

Tematem s? tzw. ma??e?stwa humanistyczne i ?luby niekonwencjonalne. Czym ró?ni? si? one od ?lubów...

Ocena: 2.8 (509 GĹ‚osy)

Komentowanie mo?liwe jest po zalogowaniu

Komentarze s? moderowane. Nie publikujemy komentarzy:
  • anonimowych (bez imienia i nazwiska);
  • napisanych niechlujn? polszczyzn?;
  • wyra?aj?cych jedynie prywatne opinie bez ich uzasadnienia;
  • ?ami?cych zasad netykiety.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl