Kategorie fimĂłw (Etyka a religia)

Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Fragment programu Szymona Ho?owni "Mi?dzy sklepami", odc. 15, stycze? 2008. Tematem s? tzw. ma??e?stwa humanistyczne i ?luby niekonwencjonalne. Czym ró?ni? si? one od ?lubów cywilnych?
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Druga cz??? wywiadu przeprowadzonego przez Grega Clarke'a z prof. Anthonym Cliffordem Graylingiem, prof. filozofii w Birkbeck College (The University of London).
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Australijskie radio ABC zorganizowa?o godzinn? dyskusj? pod tytu?em "God, Science and Sanity" z udzia?em Richarda Dawkinsa. Materia? przedstawia krótk? wypowied?, w której Dawkins odpowiada na...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Debata zorganizowana przez BBC  po?wi?cona ateizmowi. Tym razem przed licznym audytorium i kamerami dosz?o do starcia: Richarda Harriesa (emerytowany arcybiskup) i Charlesa Moore'a(publicysta i by?y...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Druga cz??? programu Joanny Wrze?niewskiej na temat ateizmu w Polsce.
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Wywiad przeprowadzony przez Grega Clarke'a z prof. Anthonym Cliffordem Graylingiem, prof. filozofii w Birkbeck College (The University of London). Wywiad porusza kwestie dotycz?ce stanowiska na...
«pierwszapoprzednia12nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 2

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl