Podkategorie

1 filmy

Kategorie fimĂłw (Etyka cnót)

Zobacz film
Kategoria: Sens ?ycia
Oceniany 3
Materia? przedstawia krótkometra?owy film pt. "School of Life" (2004), który zdoby?  Nagrod? dla Najlepszego Brytyjskiego Filmu Krótkometra?owego w 2004r. Jakie jest rozwi?zanie zagadki ?ycia?...

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl