Podkategorie

Kategorie fimĂłw (Etyka zawodowa)

Zobacz film
Oceniany 3
Halina Bortnowska - filozof, teolog, znana polska publicystka, krótko o etyce dziennikarskiej.

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl