Podkategorie

26 filmy, 4 podkategorii
26 filmy, 5 podkategorii
1 filmy, 1 podkategorii
2 filmy, 5 podkategorii
17 filmy, 13 podkategorii
24 filmy, 7 podkategorii
22 filmy, 5 podkategorii
4 filmy, 6 podkategorii

Kategorie fimĂłw (Naukowe)

Zobacz film
Kategoria: Wojna
Oceniany 3
Solidnie omówiona problematyka Tradycyjnej Teorii Wojny Sprawiedliwej. Prowadz?cy to dr Jason Campbell z Nova Southeastern University. Wyk?ad omawia dok?adnie 3 fazy wojny - jakie s? mi?dzy nimi...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Debata akademicka na powy?szy temat. Dr William Lane Craig kwestionuje powszechne przekonanie, ?e istnienie Boga nie jest konieczne dla moralno?ci. "Czy mo?emy by? naprawd? dobrymi bez Boga?"Filozof...
Zobacz film
Kategoria: Teorie moralne
Oceniany 3
Jaka jest warto?? ?ycia ludzkiego? Czy mo?emy ze sob? porównywa? ?ycie jednej osoby z ?yciem innych osób? Czy mo?emy sumowa? ?ycie wielu ludzi? Czy mamy prawo po?wi?ci? jedn? osob? aby uratowa?...
Zobacz film
Kategoria: Etyka a religia
Oceniany 3
Krótka dyskusja na powy?szy temat mi?dzy filozofem Colinem McGinnem i teologiem Denysem Turnerem.
Zobacz film
Kategoria: Prawa zwierz?t
Oceniany 3
Czwarta cz??? wyk?adu prof. Toma Regana na Uniwersytecie w Heildelbergu, znanego aktywisty, filozofa i obro?cy praw zwierz?t.
Zobacz film
Kategoria: Dobrobyt
Oceniany 3
Wyk?ad prof. Micha?a Wojciechowskiego, który odby? si? 1 kwietnia 2009 w Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wyk?ad dotyczy relacji mi?dzy etyk?, moralno?ci?, a gospodark?.
«pierwszapoprzednia12345678910nastÄ™pnaostatnia»
Strona 1 z 21

Wspó?twórz z nami Filmotek? EP

Zach?camy do dodawania nowych filmów do naszej Filmoteki EP. Wi?cej informacji na temat Galerii Filmów znajdziecie Pa?stwo klikaj?c tu:
Filmoteka Etyki Praktycznej >

Redaktor Galerii Filmów - mgr Urszula Zarosa
Kontakt - uzarosa@etykapraktyczna.pl